เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ COVID-19 กำลังแพร่กระจายอย่างหนักในประเทศไทย ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปิดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในประเทศไทยที่ต้องปิดเช่นกัน วันนี้สนุกทราเวลจะมาบอกวิธีการขอคืนเงินหรือเลื่อนการเข้าพัก สำหรับผู้ที่จองที่พักของอุทยานไว้แต่กังวลเรื่องการเดินทาง สามารถทำได้ดังนี้

คืนเงินค่าที่พัก
– ปกติหากมีภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม สึนามิ ดินถล่ม ไฟป่า หรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถขอรับเงินคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน
– เนื่องจากการแพร่กระจายของ COVID-19 นักท่องเที่ยวสามารถขอเงินคืนได้อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนเดินทางมาถึง

ยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน)

– ส่งคำขอผ่านระบบโดยใช้ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้รับจากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่แสดงชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขา เพื่อโอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีบริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต้องมีหนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน)

READ MORE  ความน่ารักของญี่ปุ่น..กับชื่อเรียกสารพัด "ฉายา" | Hulamamas

ยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันที่เช็คอิน)

– กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 0 2579 6666 ต่อ. 1743, 1744 หรืออีเมล banpak025795269@gmail.com / dnp.banpak@gmail.com
– แนบเอกสารขอคืนเงิน

1) เอกสารการจองที่พักและบริการ
2) หลักฐานการชำระเงิน
3) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขา เพื่อโอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
4) กรณีบริษัท ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
– เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบกับอุทยานแห่งชาตินั้นต่อไป
** กรณีการคืนเงินไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามการจองเดิม มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์‼
**ติดต่อเพื่อทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน กรมสรรพากร ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1784

READ MORE  หลีเป๊ะเตรียมเปิดเกาะแล้ว 15 ต.ค. นี้ พร้อมมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวด | Hulamamas

เลื่อนการเข้าพัก

– อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744.
– ขอเลื่อนไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ใช้บริการเดิม โดยทำการจองใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ก่อน แล้วจึงยื่นคำร้องเลื่อนการบริการ การจองใหม่สามารถจองได้ที่อุทยานแห่งชาติเดียวกัน หรือเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่
– ขอเลื่อนวันให้บริการโดยยื่นคำร้องผ่านระบบโดยใช้ชื่อล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้รับจากการลงทะเบียนในระบบ
– หากขอเลื่อนวันให้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างจากเดิม อัตราสูงกว่าอัตราที่จ่ายไปแล้ว ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
– ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันให้บริการได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ
** กรณีอนุมัติเลื่อนวันให้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันให้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ณ วันที่ใช้บริการ
** กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนวันให้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่จองไว้ก่อนหน้านี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ‼
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE  ร้านเจริญพุงชาบูหมูกระทะบุฟเฟต์ ใช้นางกวักคนจริงเรียกลูกค้า ใครผ่านไปมีเหลียวแน่นอน! | Hulamamas

บริการที่พัก สำนักงานอุทยานแห่งชาติ
โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

#ขอรบเงนคนหรอเลอนวนเขาพก #สำหรบคนทจองทพกของอทยานแหงชาตเอาไว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *