ภาคกลางของภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดต่างๆขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งหากใครได้ไปเที่ยวสักครั้งจะต้องประทับใจ และอยากกลับไปอีกหลายๆ ครั้งอย่างแน่นอน สิ้นปีนี้หากเพื่อนๆ วางแผนไปไหว้พระทำบุญตักบาตรปีใหม่หรือเที่ยวพักผ่อนตลอดชีวิต สนุก! การท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งทำบุญศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าเมื่อไปแล้วจะอิ่มบุญเหมือนได้ไปสวรรค์

1. พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัด.ขอนแก่น สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี ที่ขอนแก่นพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอิฐและปูน ฐานสี่เหลี่ยมเป็นเจดีย์จำลองจากพระธาตุคำแก่น มีพระธาตุคำแก่น ๔ องค์ พระพุทธรูปตั้งอยู่ 4 มุม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร

ภายในรวบรวมพระไตรปิฎกที่สำคัญ แต่ละชั้นมีลักษณะลายบานประตู และหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวในประวัติของพระพุทธเจ้า พรหมแกะสลักสิบหกชั้น สำหรับผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินไปชั้นบนสุดของพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นสถานที่สำคัญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก บุญที่บูชาพระธาตุเก้าชั้น สวดมนต์ดังๆ สักการะพระพุทธเจ้าในสวรรค์ดาวดึงส์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง รุ่งเรือง และยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของขอนแก่นทั้งสี่ทิศที่ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านสามด้าน และมีทะเลสาบแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ความงดงามของพระมหาธาตุแก่นนครยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน

2. พระธาตุคำแก่น วัดเจติยาภูมิ อ.น้ำพอง ขอนแก่น ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของแดนอีสานซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เมืองขอนแก่น” ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรับ “สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดีเป็นแก่นแท้ของความตายและการฟื้นคืนชีพความรักที่ยั่งยืนไม่มีโรคไม่รอด” ภายในเจดีย์ นอกจากจะมี “พระพุทธมาร” แล้ว ยังมี “คัมภีร์พระนวโลกุตตธรรม” และคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วย เรียกอีกอย่างว่า “บวรหกุล”

พระธาตุคำแก่น มีประวัติและเรื่องราวที่สืบต่อกันมาช้านาน หลังจากที่พระยาหลังเขียวตกลงที่จะสร้างพระบรมสารีริกธาตุคลุมต้นมะขามที่บรรจุพระพุทธสรวงสถิตด้วยแหวนแก้วเงินโดยสร้างพระพุทธรูปแทนองค์ที่บรรจุอยู่ในพระบรมสารีริกธาตุนี้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระยาหลังเขียวจึงจัดสร้างบ้านขึ้นเพื่อ สร้างเมือง บริเวณใกล้พระบรมสารีริกธาตุมีกำแพงทั้ง 4 ทิศ ขณะที่พระอรหันต์ทั้ง ๙ องค์ได้จัดสร้างวัด ได้แก่ วิหาร และพัทธสีมา ข้างพระบรมสารีริกธาตุ มีเหตุการณ์ดังนี้จึงได้ชื่อว่า “พระธาตุคำแก่น” และเมื่อเวลาล่วงเลยไป พระอรหันต์ทั้ง ๙ พระองค์สิ้นพระชนม์ ณ ที่แห่งนี้ พระธาตุทั้ง 9 พระองค์บรรจุอยู่ในพระธาตุขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระใหญ่

READ MORE  เกาะพีพี สวรรค์สำหรับคนชอบทะเล | Hulamamas

3. มหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต (ภูเก่า) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ หนัก 30 กิโลกรัม ประดับด้วยพลอย เพชร พลอย ผิวผนังรอบเจดีย์พ่นทรายเป็นรูปหนุมานแสดงอิริยาบถต่างๆ และรอบๆ เป็นภาพงานสำคัญทางศาสนา ในพระมหาธาตุเจดีย์ มีประตูทำด้วยไม้ชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว ภายในมีความงดงามมากขึ้น ผนังเป็นทรายขัดทำเป็นรูปพระอรหันต์ ส่วนบนเป็นผ้าทอสีทองมีลายดอกบัวสี่ดอกอยู่ตรงกลางเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเจดีย์แก้วขนาดเล็กจัดเป็นรูปต้นโพธิ์ ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิมิตเล็กไหล ทั้งตัวมีเนื้อสีดำ ประทับบนฐานไม้ รอบพระมหาธาตุเจดีย์ ภายในจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่โดยรอบ

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระอุโบสถไม้แบบเปิดโล่งไม่มีกำแพงกั้นการก่อสร้างภาคเหนือและภาคกลางให้กลมกลืนกัน ระเบียงปูด้วยศิลาแลงรอบพระอุโบสถเป็นไม้แกะสลักลายไทยสามมิติ มีความอ่อนช้อย งดงาม ที่ประตู หน้าต่าง เพดาน ภาพประวัติพระพุทธเจ้า อันประกอบด้วย ลวดลายไทย เถาวัลย์ ทิวทัศน์ป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ หน้าพระอุโบสถ เบื้องหน้า หลัง และหลังคาด้านใน เป็นภาพพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆ

4. เจดีย์หินวัดปะกุงหรือ วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สร้างโดยหลวงปู่ศรีมหาวิโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินทรายธรรมชาติ แห่งแรกในไทย เหตุผลที่หลวงปู่สีเหมีความคิดที่จะสร้างเจดีย์หิน เพราะเมื่อ พ.ศ. 2531 หลวงปู่ไปปฏิบัติธรรมที่มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของเจดีย์องค์นี้ จึงเล่าให้นักศึกษาฟังในภายหลัง ในปี พ.ศ. 2535 ก็เริ่มมีการก่อสร้างขึ้น จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำ 101 องค์ เพื่อประดิษฐาน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่ พระธาตุอยู่ใจกลางเจดีย์ ฝาผนังสลักเรื่องราวพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติหลวงปู่ศรีและรูปครูบูรพา

READ MORE  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดตัวเต็นท์พรีเมียม นอนฟินท่ามกลางธรรมชาติ | Hulamamas

5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ขนาดสูง กว้าง 101 เมตร ศิลปะประยุกต์ วิจิตรงดงามด้วยงานพุทธศิลป์ ใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท ในพระมหาเจดีย์ชัยมงคล แต่ละชั้นถูกออกแบบให้ประดับประดาเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์ ชั้นแรกเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ฝาผนังมีจารึกชื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญ ประกอบด้วย รูปหล่อพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวิโร) ที่ชั้น 2 เป็นหอประชุม พระพุทธรูปติดผนังลายไทย

ส่วนชั้นที่ 3 มีพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระภิกษุสงฆ์ด้วยหินทราย นักปรัชญาอีสานในอดีตและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนจำนวน 101 ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดต่างๆ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่สีได้ปฏิบัติ และมีระเบียงให้เดินชมทัศนียภาพรอบพระธาตุ ข้างภูเขาเป็นฉากหลังที่สวยงาม ชั้น 5 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ พร้อมเก็บขี้เถ้าของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวิโร) ก้าวขึ้นบันไดเวียน 119 ขั้นขึ้นไปถึงชั้น 6 มีหอระฆังทรงแปดเหลี่ยมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ต่างๆ

6. พระธาตุหญ้าคู้ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ การบูชาวัตถุโบราณที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุขี้เถ้าของเถระอาวุโสที่ชาวเมืองเคารพ จึงได้ชื่อว่า “พระธาตุหญ้าคู” เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการขุดค้นและมีการขุดค้นหลักฐานมากมายในเมืองฟ้าแดดทรงยาง มีหลักฐานว่าพระธาตุยาคูแต่ละส่วนสร้างขึ้นใน 3 ยุคสมัย เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ โดยที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อ มีบันไดขึ้นถึง 4 ทิศ สร้างในสมัยทวารวดี ถัดมาเป็นฐานแปดเหลี่ยม สร้างในสมัยอยุธยาสร้างทับซ้อนกันบนฐานเดิม

READ MORE  มอหินขาว สโตนเฮนจ์เมืองไทย อันซีนชัยภูมิ | Hulamamas

ส่วนพระกริ่งและยอดระฆังสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณรอบพระธาตุจะพบเชิงเทินแกะสลักเป็นภาพนูนต่ำเกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า เพราะเป็นสถานที่แห่งเดียวในฟ้าแดดทรงยางที่ไม่ถูกทำลายโดยเชียงโสม ที่ชนะสงคราม จึงถือว่าเป็นโบราณสถานที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ฟ้าแดดส่องยาง” เป็นอนุสรณ์สถานโบราณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 ของทุกปีในเดือนพฤษภาคม ชาวบ้านจะจัดงานบุญบั้งไฟ เพื่อขอฝนและนำความสงบสุขมาสู่หมู่บ้าน


7. พระธาตุหน้าดูนพุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จำลองจากเจดีย์สำริดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การประยุกต์ใช้ศิลปะทวารวดี ฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ผนังด้านนอกของพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหิน บางสถานที่ฉาบปูนขาวเรียบมีลายดอกบัวและเสาดอกบัวจำลองต่างๆ โรงพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีปีศาจถือรูปปั้นนูนสูงอยู่ที่ฐาน บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร สวนรุกขชาติ พิพิธภัณฑ์จำปาศรี เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองโบราณจำปาศรี ชมความงามของพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน แบบจำลองบ้านไทย บ้านชาวประมง บ้านคนพเนจร บ้านผ้าทอ และพิพิธภัณฑ์ศาสนาและวัฒนธรรมที่ประดับประดาเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขอบคุณ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น และ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น เกาะล้าน เชียงใหม่ สวนผึ้ง หัวหิน เกาะเสม็ด
เยี่ยมชมแหล่งที่มาการท่องเที่ยว เกาะช้าง เชียงคาน ภูเก็ต เขาใหญ่ และ ปาย

เข้าร่วมแฟนเพจของเราบน Facebook.. ที่นี่!!

#พระธาตไหวแลวรวย #ดนแดนอสานกลาง #ป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น