หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวันที่ 2 เมษายนของทุกปี นอกจากวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปะและงานฝีมือ การเต้นรำ ดนตรี วิถีชีวิต และประเพณี ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นมรดกอันมีค่าของแผ่นดิน

และด้วยเหตุที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์จะทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงพระกรุณาในศิลปวัฒนธรรม ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป

จากมรดกไทยสู่มรดกโลก

855556

มีมรดกไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี วิถีชีวิตและประเพณี มีแหล่งมรดกไทย 5 แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้รับการรับรองจาก UNESCO (UNESCO) แล้ว

มรดกโลกเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การวิทยาศาสตร์การศึกษา และวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยรวม

แหล่งมรดกโลกในประเทศไทยมี 2 ประเภทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มรดกที่สามารถแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ ก่อนจะมาเป็นประเทศไทยในวันนี้ อีกประเภทหนึ่งคือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

READ MORE  8 จุดเช็กอินเมืองตะโกลา (ตะกั่วป่า) เมืองประวัติศาสตร์ที่แฝงเอาไว้ด้วยความคลาสสิค | Hulamamas

ในระหว่างวันหยุดสงกรานต์นี้คนไทยเรียกกันว่าวันปีใหม่ประเทศไทย ทำไมไม่ลองไปสำรวจ 5 แหล่งมรดกโลกเหล่านี้ดูล่ะ? จนอากาศร้อน แต่ก็น่าเที่ยวมาก

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ซึ่งนอกจากศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยแล้ว ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย) และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (กำแพงเพชร) สาเหตุที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพราะเป็นพื้นที่ที่ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนในอดีต

site_0574_0009-500-375-201310

ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดศรีชุม วัดพระพายหลวง วัดช้างล้อม วัดสะพานหินสารีพงษ์ กลุ่มเตาเผาเครื่องลายครามโบราณ

ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดเจดีย์เจ็ดแทว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเขาสุวรรณคีรี วัดเตาทูเรียง โครงการอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก เมืองศรีสัชนาลัยแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญควบคู่กับสุโขทัย เพราะมีฐานะเป็นลูกหลวง เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของอาณาจักร เพราะเป็นที่ตั้งของวัดและอารามทางพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางการส่งออกอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จนเกิดสงครามขึ้นทั่วเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีโบราณสถานสวยงามมากมาย เช่น วัดพระธาตุ วัดช้างรอบ วัดพระแก้ว สมอ เพราะเมื่อก่อนกำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย มีหน้าที่ทางทหารและการค้าที่สำคัญ

site_0574_0020-500-334-201501

แต่ต้องบอกว่าความสมบูรณ์ของเมืองโบราณสุโขทัยและเมืองบริวารหลายแห่ง อาจไม่ครบเท่าอยุธยา เพราะเวลาผ่านไปประมาณ 558 ปี และหากต้องการศึกษาโบราณวัตถุ สามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ได้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรคกรวรนายก และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

READ MORE  รีวิวนอนบนเกาะมันนอกแบบส่วนตัว ทะเลในฝันที่ไม่ต้องไปไกลถึงมัลดีฟส์ | Hulamamas

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

site_0576_0018-500-374-201511

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์อยุธยาและเมืองบริวาร” เพราะเป็นพื้นที่ที่สามารถยืนยันหลักฐานการสูญหายของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันซากปรักหักพังเหล่านั้นยังคงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา แม้เวลาจะล่วงเลยมา 254 ปีแล้ว (พ.ศ. 2310-2564)

site_0576_0005-500-375-201511

ขอบเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองไม่เห็นคือวังโบราณ วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วิหารพระมงคลบพิตร วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม วัดพนัญเชิง และหมู่บ้านชาวต่างประเทศที่เข้ามาอาศัยในอาณาจักรอยุธยา

แม้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะมีหลายส่วนปรากฏขึ้นเหลือแต่ซากปรักหักพัง แต่มีบางส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีอยู่พอสมควร และมีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับการบูรณะด้วยความรักและยังคงใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้ เหมาะแก่การเยี่ยมชมความเจริญของอยุธยา ที่อยู่เป็นเมืองหลวงในแผ่นดินสุวรรณ 417 ปี!

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

site_0575_0007-500-334-201501

โบราณสถานบ้านเชียง จ.อุดรธานี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่แสดงหลักฐานอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน เห็นวิวัฒนาการของชีวิต สังคม และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตย้อนหลังไปมากกว่า 5,000 ปี (เก่าแก่กว่าสุโขทัยและอยุธยา เพราะสุโขทัยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้ว)

site_0575_0005-500-334-201501

สิ่งที่น่าทึ่งที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงคือร่องรอยการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเจริทก้าวหน้าไปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะภูมิปัญญาของเครื่องมือในการดำรงชีวิต เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ เครื่องปั้นดินเผา โลหะ ตลอดจนการเป็นสังคม ด้วยหลักฐานที่แสดงว่าชุมชนต่างๆ ได้ก่อตั้งขึ้น จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีพื้นที่ 3 จังหวัด คือ อุทัยธานี ตาก และกาญจนบุรี ทางทิศตะวันตกของประเทศใกล้ชายแดนพม่า มีเนื้อที่รวม 6,222 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าที่มนุษย์รบกวนสัตว์ป่าได้ยากที่สุด ส่งผลให้ระบบนิเวศในบริเวณนี้เป็นแหล่งของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เพื่อความอยู่รอด

READ MORE  ถุงแบบนี้พี่ว่าไง! ร้านชาดีน ชานมเหนียว ออกแบบถุงชาสุดแหวกแนว เห็นแล้วคิดไปไกล | Hulamamas

site_0591_0001-500-340-201707

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าที่เข้าถึงได้ยาก ทำให้ป่าไม่ถูกรบกวนจึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับสัตว์ป่า พื้นที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ประมาณ 77% โดยเฉพาะช้างและเสือ นกขนาดใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์อื่นๆ ประมาณ 33%

site_0591_0011-500-334-201707

ยังเป็นความหลากหลายทางชีวภูมิศาสตร์อีกด้วย ประกอบด้วยป่าไม้ 5 ใน 7 ชนิด มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์และอนุรักษ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญเช่นแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำสาละวิน จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าอุทยานแห่งชาติอื่นๆ หลายเท่า

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวม 6,155 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีป่าหลายประเภทที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ จากป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า

site_0590_0007-500-344-201310

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์

site_0590_0017-500-334-201501

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ยังเสี่ยงต่อการถูกรื้อถอนออกจากมรดกโลก จากการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองวังและอ่างเก็บน้ำลำพระยาธารอันเนื่องมาจากการละเมิดเงื่อนไขการเป็นมรดกโลก

#เทยว #มรดกโลกในไทยชวงสงกรานต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น