อุทยานราชภักดิ์ ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับกองทหารและครอบครัวของกองทัพบก รวมทั้ง นักศึกษาทหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การปลุกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อคนไทย

อุทยานราชภักดิ์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นเกียรติแก่พระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง 7 ได้แก่

1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยสุโขทัย)

อุทยานราชภักดิ์พ่อขุนรามคำแหง

2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยอยุธยา)

อุทยานราชภักดิ์สมเด็จพระนเรศวร

3. พระนารายณ์ (สมัยอยุธยา)

อุทยานราชภักดิ์สมเด็จพระนารายณ์

4. พระเจ้าตาก (สมัยกรุงธนบุรี)

อุทยานราชภักดิ์ พระเจ้าตาก

5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

อุทยานราชภักดิ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

READ MORE  ฮาลองบก นั่งเรือล่องชมภูเขาสูงเสียดฟ้าและทุ่งนาสีเขียว กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม! | Hulamamas

อุทยานราชภักดิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งรัตนโกสินทร์)

อุทยานราชภักดิ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ล้วนมีคุณูปการต่อประเทศชาติ

พื้นที่และกรอบแนวคิดอุทยานราชภักดิ์

กองทัพบกจะสร้างอุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่กองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวม 222 ไร่ องค์ประกอบโดยรวมของอุทยานราชภักดิ์ จะมีโครงสร้างหลักที่ประกอบด้วย จาก 3 ส่วนหลัก:

ส่วนที่ 1 : พระบรมราชานุสาวรีย์สยาม ที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละสมัยตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จัก ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้พื้นที่ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ประมาณ 5 ไร่ จะเป็นแบบพระบรมราชานุสาวรีย์ ทรงยืน ความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร หล่อด้วยสำริดภายนอก

READ MORE  ปราสาทหินพันยอด ที่เที่ยวอันซีนหนึ่งเดียวในไทย ขุมทรัพย์กลางทะเลสตูล | Hulamamas

ส่วนที่ 2: ลานเอนกประสงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 91 ไร่ ใช้สำหรับทำพิธีสำคัญทางทหาร และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

ส่วนที่ 3: อาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องนิทรรศการประวัติศาสตร์โดยค้นคว้า รวบรวม และเตรียมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยตะวันออก ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจะสร้างขึ้นที่ด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์

READ MORE  อิตาลี อาณาจักรแห่งโรมัน | Hulamamas

พื้นที่ที่เหลือ 126 ไร่ จะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบ และการสร้างสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวก

กรอบเวลาดำเนินการอุทยานราชภักดิ์

๑. ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ๗ พระองค์ และสร้างลานเอนกประสงค์

ตั้งแต่ พ.ย. 2557 – ส.ค. 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน

๒. การจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ภายในห้องพิพิธภัณฑสถานเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป หรือภายหลังการสร้างฐานและพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วเสร็จ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.rta.mi.th/

#อทยานราชภกด #ตำนานแหงวรกษตรยไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *