ตรงหัวมุมถนนราชสีมา ข้างสถานีขนส่งเทเวศร์มีพระราชวังแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่มานานกว่าร้อยปีเพราะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยแรก วังนี้ คือ พระราชวังจันทรเกษม วังที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่ได้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อีกต่อไป แต่กลายเป็นกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๘ จึงจะเรียกพระราชวังจันทรเกษมได้อย่างถูกต้องและ ต้องมีที่ตั้งและวางไว้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเนื่องจากพระราชวังจันทรเกษมในกรุงเทพฯ เป็นพระราชวังที่มีชื่อเดียวกับพระราชวังจันทรเกษมในอยุธยา ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2102สำหรับพระราชวังในกรุงเทพฯ นี้เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างและพระราชทานแก่รัชกาลที่ 6 เมื่อพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระองค์เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เพื่อเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังดุสิตนั่นเอง แต่แล้ววังแห่งนี้ก็ไม่เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากราชวงศ์ได้เปลี่ยนพระราชวังจันทรเกษมเป็นโรงเรียนประจำ แทนนักเรียนในกรมบันเทิง จวบจนรัชกาลพระอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานวังนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการหรือในสมัยนั้นเรียกว่ากระทรวงธรรมแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระราชวังจันทรเกษม แต่แล้วในปี พ.ศ. 2483 ก็ได้ย้ายสถานที่นี้ไปอยู่ที่สวนสุนันทาแทน และปัจจุบัน พระราชวังจันทรเกษมได้กลายเป็นที่ทำการเพียงแห่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ

READ MORE  10 สถานที่ท่องเที่ยว "อยุธยา" กรุงเก่าของเราแต่ก่อน | Hulamamas

ศิริลักษณ์ จินตดิลกกุล

ทีมงานอิสระ ผู้อ่านที่มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหรือพูดคุยกับทีมงานในวันว่างที่ leisure@th.mweb.com

#วง #จนทรเกษม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น