วันนี้สนุก! Travel นำเคล็ดลับความแตกต่างของสีพาสปอร์ตในแต่ละประเภทมาฝากค่ะ..สีไหนใช้กับใคร และต่างกันอย่างไร?

หนังสือเดินทาง

เป็นเอกสารยืนยันตัวตน และสัญชาติของผู้ถือครองโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ ได้แก่ ชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ และสถานที่เกิด สัญชาติและสัญชาติมักจะสอดคล้องกัน

หนังสือเดินทางไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือในการเข้าประเทศอื่น และไม่ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่นใดขณะอยู่ต่างประเทศ หากไม่มีข้อตกลงพิเศษใด ๆ ก็มักจะให้สิทธิผู้ถือเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทางได้ การคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศและสิทธิในการคืนจากกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศที่ออก Passport ไม่แสดงสิทธิ์หรือที่อยู่ในประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือตามกฎทั่วไปที่ประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องรู้หนังสือเดินทางที่ออกโดย ประเทศที่ไม่รู้จัก และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวเข้าประเทศ

ประเภทหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางไทยมี 4 ประเภท ดังนี้

READ MORE  การรถไฟ เปิดจองตั๋วรถไฟออนไลน์แล้ว ดูวิธีการจองตั๋วรถไฟ | Hulamamas

1. หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางธรรมดา (ปกสีแดงเข้ม) เผยแพร่เพื่อประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี

2. หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ หนังสือเดินทางอย่างเป็นทางการ (ปกสีน้ำเงินเข้ม)

หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี และต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการเดินทางส่วนบุคคลโดยมีระเบียบที่ออกให้เฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติประเทศ

3. หนังสือเดินทางทูต (ปกสีแดงสดใส)

หมวดหมู่นี้มีอายุไม่เกิน 5 ปีและไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก มีบทบัญญัติที่ออกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้เท่านั้น:

1. พระราชวงศ์และหลานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. พระราชวงศ์อนุวงศ์และพระชายา

3. พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่สำนักเลขาธิการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ

4. ประธานองคมนตรีและองคมนตรี

READ MORE  รวม 8 ร้านอาหารเจในตำนาน อร่อยได้แบบไม่จำเจ | Hulamamas

5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา

7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกาและประธานศาลอุทธรณ์

8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุด

9. อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

10. ผบ.ทบ. และ ผบ.ทบ.

11. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางการทูตที่เดินทางไปต่างประเทศ

12. ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางการทูตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำในหน่วยงานราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่พำนักหรือศึกษาอยู่ต่างประเทศ แต่บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

13. คู่สมรสที่เดินทางกับบุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 2-8

14. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล หรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือในสถานการณ์พิเศษที่จำเป็นหรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศไทย

READ MORE  สะพานทุ่งนามุ้ย ที่เที่ยวใหม่วิวทุ่งนาที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ | Hulamamas

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (ปกสีเขียว)

นอกจากนี้ยังมีสามประเภทพิเศษ:

1.พาสปอร์ตพระสำหรับพระภิกษุสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบคณะสงฆ์

2. หนังสือเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้แก่ชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้มีอายุ 2 ปีเท่านั้น

3. เอกสารระบุตัวตนที่สำคัญเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางแบบ Certificate of Identity (CI)

ใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางได้ทันเวลา ใช้เดินทางกลับไทยคนเดียวได้ และมีอายุ 30 วันหรือตามระยะเวลาที่ผู้ออกกำหนดนับจากวันที่ออก ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่เป็นภาษาไทยได้ ผู้ถืออาจต้องขอหลักฐานแสดงสัญชาติไทยจากกองตรวจคนเข้าเมืองด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiembassy.org/

#รไวใชวา #ความแตกตางของส #Passport #ในแตละประเภท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น