เดินเล่น วัดโพธิ์ วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถือว่าเป็นวัดลูกผสม ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนมารวมกันอย่างสวยงาม วัดโพธิ์ นวดแผนโบราณ วัดโพธิ์ยา วัดโพธิ์แก้ไอ และภูมิปัญญาชาวบ้านอีกมากมายที่ออกมาจากวัดที่เรียกว่ามหาวิทยาลัย เพื่อคนไทยคนแรก

ประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความรู้ทางการแพทย์แบบโบราณมากมาย ทั้งตำรา สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ตำรายา ที่ถือว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นต่อไป

READ MORE  สิริมหรรณพ เรือหรูไอคอนิคแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | Hulamamas

ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละด้านมีลวดลายประดับมุก แทนมงคล 108 ประการ พระไตรปิฎก พระมหาเจดีย์ ในรัชกาล พระอุโบสถ วิหาร ๔ เฉลียงและศาลาที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของช่างแกะสลักในขณะนั้น

และที่ลืมไม่ลง วัดโพธิ์ เป็นจุดเริ่มต้นของวรรณคดีไทย ลิลิต ตะเลงไฟ เขียนโดย สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรม สมเด็จพระปรมนูชินิรส เมื่อได้บรรพชา ที่วัดแห่งนี้เปิดให้เข้าชม

READ MORE  เดินช้อปปิ้งสบายๆ 4 ตลาดโบราณ "ฉะเชิงเทรา" | Hulamamas

วัดโพธิ์วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ ตั้งอยู่บนถนนสนามไชยนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. โทร 221-9911

การท่องเที่ยว รถโดยสารปรับอากาศ ปอ. 6 ป. 7 ป. 8 ป. 9 ป. 25 รถเมล์หมายเลข 43, 53, 60, 60 ทางด่วน 82, 91, 1, 3, 6, 9, 12, 25,

READ MORE  บ้านสวนน้ำกะวิว สวนดอกไม้สีสันสวยงาม ที่เที่ยวใหม่บุรีรัมย์ | Hulamamas

จอดรถได้ ที่ทีมฟรีเดย์ถนนไทวัง ผู้อ่านที่มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นหรือพูดคุยกับทีมงานในวันว่างที่ leisure@th.mweb.com

#ประวตความเปนมา #วดพระเชตพนวมลมงคลาราม #หรอวดโพธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น